Politiske vedtak

I gjeldande økonomiplan for Møre og Romsdal fylkeskommune er det sett av 107,5 millionar kroner til nye tilleggskaier på Sølsnes og Åfarnes og ny liggekai på Sølsnes (Gjertrudhammaren). På lengre sikt er det behov for ombygging av brubåsane begge stadar. Kostnadane til dette er ikkje inkludert i kostnadsanslaget. 

21.10.2020: Vedtak i samferdselsutvalet om konseptval for kaikonstrukasjonane på fv. 64 Sølsnes-Åfarnes (SA 71/20)