Planlegging

Tilleggskaiene (pirane) blir bygd i forlenginga av dagens kaier og krev difor ikkje regulering. Byggeplanlegginga er starta. Tilleggskaiene skal etter planen stå ferdige til 1. januar 2024.

Reguleringa for ny liggekai ved Gjertrudhammaren (Sølsnes) startar våren 2021.