Planar

Formannskapet i Herøy kommune har etter plan- og bygningslova §12-14 gitt løyve til oppstart av planendring for reguleringsplanen «Fv. 20 Nerlandsøybrua» Forslaget er lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.
Fristen for merknadar er 17. august 2021. 

Herøy kommune vedtok detaljregulering for Nerlandsøybrua 09.05.2019.

Herøy kommune detaljregulerer massetak på Nerlandsøya og Igesund (Plan-id 202002 og 202003): http://webhotel3.gisline.no/Webplan_1515/