Om prosjektet

Nerlandsøybrua blei opna for trafikk i 1968. Som ei rekkje andre bruer bygd på 60-70 talet har brua ein slank konstruksjon, liten overdekning og relativt låge sementmengder. Alle desse faktorane bidreg til at fleire av desse bruene slit med korrosjonsskader. Nerlandsøybrua har skader grunna armeringskorrosjon og er i dårleg forfatning. Det er konkludert med at brua må skiftast ut.

VegnummerFylkesveg 5878
KommuneHerøy
FasePlanfase

 

Kontakt