Seivika og Tømmervåg ferjekaier

Møre og Romsdal fylkeskommune bygger breiare og lengre pirar med fendring på begge stadar. 

Fylkeskommunen har kontrakt med Implenia AS på bygginga, i ei samlekontrakt som også inkluderer Edøya ferjekai. Fjord1 har ansvar for el-installasjonane til lading av dei nye hybridferjene.

Ferjekaiene skal vere ferdige innan utgangen av 2020.