Sandvika ferjekai

Møre og Romsdal fylkeskommune bygger ny ligge- og reservekai. Prosjektet inneheld utviding av landområdet, bygging av ny brubås med bru og breddeutviding og forlenging av tilleggskaia. Dagens brubås og bru vil fortsatt vere hovedkai etter at det er montert ny fendring.

Fylkeskommunen har kontrakt med Christie & Opsahl AS på bygginga. Fjord1 har ansvar for å legge strøm til lading av de nye hybridferjene.

Ferjekaia er ferdig. Elektrifiseringa og ferdigstilling av landområdet blir ferdig i løpet av sommaren 2020.