Om prosjektet

Møre og Romsdal fylkeskommune rustar opp kaiene i ferjesambanda Seivika-Tømmervåg og Sandvika-Edøya for å tilpasse kaiene til nye miljøferjer (hybrid). Fjord1 har inngått kontrakt med fylkeskommunen om drift av sambanda. Det er dei som har ansvar for el-installasjonar til lading av ferjene. 

Om prosjektet 
Vegnummer:fv. 680 og fv. 669
Kommunar:Smøla, Aure og Kristiansund
Fase:Byggefase
Kostnadar:Ca. 200 mill. kroner
Ferdigstilling:Alle kaier skal vere ferdige hausten 2020

 

 

Kontakt