Edøya ferjekai

Kaia får ny breiare og lengre pir med ny fendring. Bygginga er i same kontrakt som Seivika og Tømmervåg ferjekaier og Implenia AS er entreprenør.

Fjord1 har ansvar for el-installasjonane til lading av dei nye hybridferjene.

Edøya ferjekai skal etter planen stå ferdig sommaren-2020.