Om prosjektet

Det skal byggast nye ferjekaier på Eidsdal og Linge som kan ta imot nye miljøferjer frå 2024. Ferjene får ein kapasitet på 80 personbileiningar, som er ein vesentleg auke samanlikna med ferjene som går i sambandet i dag.

VegnummerFylkesveg 63
KommuneFjord
FasePlanfase

 

Snarvegar

Kontakt