Planlegging

Montering av fanggjerde ved Ågothammaren er planlagt lyst ut i marknaden i juni med plan om signering av kontrakt i september. Oppstart og byggetid er avhengig av korleis entreprenøren vurderer arbeid vinterstid og kva føringar som blir lagt for trafikkavvikling.

Dokumenter