Kollektivtilbodet Fram

FRAM er namnet på kollektivtilbodet i Møre og Romsdal. 

Informasjon om rutetider, billettar og annan reiseinformasjon finn du på nettsida frammr.no, eller du kan ringe FRAM Kundesenter på tlf. 71 28 01 00.

Vi planlegg og har ansvar for kollektivtilbodet. Kvart år blir rutene oppdatert 1. mai. Endring i rutene skjer etter innspel og i dialog med kommunar og operatørar.

Bussane, hurtigbåtane og ferjene blir drifta av ulike selskap som køyrer på kontrakt for oss. 

Snarvegar