SMS-varsling

Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr SMS-varsling om stengt veg for fylkesvegar der det ikkje finst omkøyring.

Varslinga gjeld desse vegane:

  • Fv. 5829 Otterdal, Volda kommune
  • Fv. 5891 Fyrde-Straumshamn, Volda kommune (påmeldingsvarsel)
  • Fv. 5892 Leira-Viddal, Volda kommune
  • Fv. 5897 Dalsfjorden, Volda kommune
  • Fv. 5926 Norddalsstranda, Fjord kommune
  • Fv. 5928 Fjørå-Tafjord, Fjord kommune
  • Fv. 63 Eidsdal-Geiranger, Fjord og Stranda kommunar
  • Fv. 655 Norangsdalen, Stranda og Ørsta kommunar
  • Fv. 6012 Øverås-Eikesdal, Molde kommune
  • Fv. 6142 Gjøra-Hafsåsen (Fjellgardsvegen), Sunndal kommune

Stix Reach er leverandør av varslingstenesta. Logg inn og meld deg på SMS-varsling.
Du er meldt på sms-varsling når det står "ja" bak strekninga du ønskjer varsel for og feltet har blå markering. 

Du treng ikkje melde deg på om du bur eller eig bedrift i desse områda

Du treng ikkje melde deg på om du har folkeregistrert adresse innanfor strekningane over, og ikkje har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Frå 1. juli 2021 varslar vi alle folkeregistrerte innbyggarar og bedrifter på desse stadane når vegen blir stengt og opna igjen, utan påmelding.

Andre må melde seg på

Om du har fritidsbustad eller av andre grunnar ønsker varsel for desse strekningane, må du melde deg på. Det er berre dei som er folkeregistrerte i områda og som ikkje har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon frå det offentlege som får varsel utan påmelding. Logg inn og meld deg på SMS-varsling.

Ikkje fått varsel?

Tenesta hentar kontaktopplysingar frå Kontakt- og reservasjonsregisteret. Sjekk opplysingane dine og om du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon frå det offentlege i Kontakt- og reservasjonsregisteret: https://eid.difi.no/nb/kontakt-og-reservasjonsregisteret. Om du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon frå det offentlege må du melde deg på varslingstenestene.

Melde deg av eller endre varslingar?

Du kan melde deg av eller gjere endringar i varslingsportalen når du ønsker det. Logg inn i varslingsportalen.

Trafikkmeldingar frå Vegtrafikksentralen: www.175.no