Kontakt oss

Skadar og akutt trafikkfarlege forhold må varslast til Vegtrafikksentralen på tlf. 175.
Dei er på jobb heile døgnet og kan kalle ut entreprenørane ved behov. Vegmeldingane er alltid oppdaterte på 175.no.

Ønskjer du å kontakte oss om andre forhald som ikkje påverkar trafikken direkte, kan du sende e-post til post@mrfylke.no eller ringe 71 28 00 00 (sentralbord).