Drift og vedlikehald

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for drift og vedlikehald av om lag 3200 km fylkesvegar.

Oppgåvene blir utført av innleigde entreprenørar etter krav som blir stilt i kontraktar. Driftskontraktene beskriv til dømes kor ofte dei skal brøyte når det snør, kor glatt det kan vere når og når kantslåtten skal vere gjennomført. Fylkeskommunen kontrollerer at entreprenørane utfører oppgåvene slik det er bestemt i kontraktane. 

Brøyting

Salting og strøing

Anna drift og vedlikehald

Varsle om skadar og akutt trafikkfarlege forhold