Melding til skolen om tilretteleggingsbehov

Har du behov for tilrettelegging i undervisninga? Då må du informere skolen om dette.

Det kan gjelde ein vanske skolen bør vite om eller behov for tilrettelegging eller for spesialundervisning. 

Fyll inn skjemaet og send inn samtidig med at du søker i Vigo innan 1. mars.  Du kan krysse av for at du ønsker ein samtale med skolen før skolestart. Du kan spørre rådgivar ved skolen din om hjelp til utfylling og innsending.

Snarvegar