Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er ei ny ordning for opplæring mot fag-/sveineprøve. Det er ikkje ei lovpålagt opplæringsordning, og på grunn av ulike utfordringar med ordninga vil Møre og Romsdal fylkeskommune prøve ut ordninga i samarbeid med ein bestemt arbeidsgivar, før ordninga eventuelt tilbys til alle. Det blir derfor førebels ikkje teikna nye kontraktar om Fagbrev på jobb.

Du kan lese meir om Fagbrev på jobb på heimesidene til Utdanningsdirektoratet