Siste frå Facebook
I tillegg til at elevane våre er dyktige, så gjer dei ansatte i skolane våre ein god jobb👏 Ferske tal viser at gjennomføringa i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal aukar! Tala for Møre og Romsdal ligg over nasjonalt nivå, som er 79,6 prosent! Framgangen... Les meir
📣Gode nyheiter: Det skal settast opp eit 500 meter langt fanggjerde for å sikre Eikesdalsvegen mot steinsprang frå Ågothammaren.
Vegen blir stengt i lengre periodar, men det vil bli dialog med innbyggarane slik at det går an kome seg til og frå jobb o... Les meir
Aldri har vi fordelt meir spelemidlar‼️ Vi har fordelt heile 88 millionar kroner i spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet💯 Av dei 103 søknadane som fekk tilskot, blei det blir gitt mest tilskot til idrettshallar og aktivitetssalar, svømme-... Les meir
Fylkesting dag 2 - den generelle debatten har starta! Som alltid kan du følge møtet direkte👉🏼 https://mrfylke.no/streaming