Fagskole

Høgare yrkesfagleg utdanning blir gitt av fagskolar og er kortare, yrkesretta og praksisnære utdanningar på nivået over vidaregåande opplæring. Utdanninga møter behov for kvalifisert yrkesfagleg arbeidskraft på høgare nivå.

Kontakt