Fagbrev som vaksen (praksiskandidat)

Praksiskandidat - for deg med lang yrkeserfaring innan eit fagfelt

Fagbrev på jobb - for deg som er i eit arbeidsforhold.