Tilskotsordning for kompetanseutvikling innan yrkesfag

Fylkeskommunen skal i samarbeid med relevante aktørar kartlegge behovet for kompetanseutvikling (etterutdanning) og planlegge utviklingsarbeidet. I ordninga kan målgruppa søke om midler til kompetanseheving. Tildelte midlar i 2023 må nyttast innan skoleåret 2023/24

Skriv ut

Kva kan du søke tilskot til

Du kan til dømes søke om tilskot til:

 • samlingar
 • faglege kurs, faglig oppdatering, faglege tiltak i skole eller i bedrift
 • hospitering
 • samarbeid om faget yrkesfaglig fordypning (YFF)

Tiltak med samarbeid mellom skole og lærebedrift/prøvenemnd som hospiteringsordninga blir prioritert ved tildeling av midler.

Hospitering og fagleg oppdatering

Hospitering og fagleg oppdatering skal bidra til:

 • at målgruppa får oppdatert si faglege kompetanse innafor eige fagområde
 • å vidareutvikle samarbeidet mellom skole og bedrift
 • at aktørane ser heile opplæringa i skole og bedrift i samanheng

Døme på hospitering og faglig oppdatering:

 • Instruktør i lærebedrift hospiterer i skole for å lære meir om vurderingspraksis og få tips til korleis bli ein betre veileder.
 • Instruktør i lærebedrift og yrkesfaglærar hospiterer hos kvarande for å få forståelse av arbeidskvardagen og bidra til at elevane blir meir førebudd til læretida.
 • Yrkesfaglærer hospiterer i bedrift for å sjå nye maskinar og lagar undervisningopplegg for elevane saman med bedrifta.
 • Yrkesfaglærar hospiterar i bedrift for å utvikle samarbeid om faget Yrkesfagleg fordjuping.
 • Yrkesfaglærar hospiterar i lærebedrift for fagleg oppdatering, lære om nye arbeidsmetodar/teknikkar i faget.

Kven kan søke

 • Instruktørar og faglege leiarar i lærebedrifter som har lærling
 • Prøvenemndsmedlemmer

Yrkesfagsskolar får tildelt midlar i ordninga.

Du kan lese meir om ordninga på heimesidene til Utdanningsdirektoratet

Rapportering

Du må rapportere på bruken av midlene. Rapportskjema blir sendt ut til alle som mottek midler i ordninga.

Søknadsfrist:

22.mai 2023

Tilskotsordning for kompetanseutvikling innan yrkesfag

Prioriteringar og satsingsområde

 • Kompetanseutviklingsbehov som følge av fornyinga av Kunnskapsløftet og nytt læreplanverk 
 • Fagspesifikke kompetansebehov i dei ulike fagområda 
 • Kompetansebehov som går på tvers av fagområde, mellom anna: vurderingspraksis, medverknad, læringsmiljø for inkluderande praksis. Innanfor desse fagområda kan det til dømes vere kompetanseutvikling i tema som psykisk helse, kommunikasjon og veilednings- og relasjonskompetanse.

Tiltak med samarbeid mellom skoler og lærebedrift/prøvenemnd som hospiteringsordninga, blir prioritert i tildeling av midlar.

Satsar og føringar

 • Hospitering bør vere over om lag 2-5 dagar
 • Tilskotsmottakar får 3000 kr per dag for å gjennomføre hospiteringa 
 • Søknaden må vere fullstendig utfylt med ein beskriving av tiltaket (a) 

 

Set kryss
Set kryss

 

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.