Støtte til tettstadutvikling

 

 

Skriv ut

Formål:

Ordninga skal bidra til at tettstader og kommunesenter i Møre og Romsdal skal ha fleire møteplassar og gode bustadar for folk i ulike aldersgrupper, betre universell utforming og redusert miljøbelastning.

Kva kan du søke tilskot til?

Søk tilskot til utviklingsprosessar, arkitektkonkurransar, stadsanalyser, og fysiske investeringar i byrom.

Kven kan søke:

Alle kommunar i Møre og Romsdal, bortsett frå Molde, Ålesund og Kristiansund.

Søknadsfrist:

Løpande gjennom året. 

Korleis søker du:

Søk via Regionalforvaltning. Sjå lenke under.

Meir informasjon om ordninga og søknaden finn du på regionalforvaltning.no

Ordninga heiter "regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal". 

Kontakt