Støtte til reiselivsutvikling

 

 

Skriv ut

Formål:

Ordninga skal støtte gode prosjekt/utviklingstiltak som bygger opp under posisjonen «Møre og Romsdal som opplevingsfylke nr. 1». Ordninga er knytt til satsinga «Reiseliv, mat og kultur».

Kva kan du søke tilskot til?

Midlane skal gå til tilretteleggande tiltak for reiselivsnæringa. 

Kven kan søke?

Destinasjonsselskap, kommunar eller andre utviklingsaktørar. Enkeltbedrifter kan ikkje søke, men kan ta kontakt med Innovasjon Norge.

Søknadsfrist:

Løpande gjennom året.

Korleis søker du:

Søk via Regionalforvaltning. Sjå lenke under. 

Støtteordninga heiter Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal.

Kontakt