Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKom skole)

Skriv ut

Formål:

Ordninga skal fremme kompetanseutvikling i skolane. I ordninga kan rektorar på vegner av skolen søke om midlar til kompetansehevingstiltak innanfor følgande prioriterte område:

  • Arbeid med fornyinga av Kunnskapsløftet LK20
  • Arbeid med vidareutvikling av vurderingspraksis
  • Elevmedverknad

Kva kan du søke tilskot til?

Skolane kan søke om midlar til:

  • prosjekt
  • samlingar
  • kurs
  • andre kompetansehevingstiltak i skolen

Kven kan søke?

Rektorar på dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune kan søke om midlar på vegner av skolen.

Rapportering:

Det må rapporterast på bruk av midlane.

Korleis søker du:

Send inn søknaden din via skjemaet under.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKom skole)