Trafikktryggingsprisen

Har du ein god kandidat til trafikktryggingsprisen?  Prisen skal vere ein inspirasjon til alle som driv trafikktryggingsarbeid på frivillig basis. Fristen for å nominere kandidatar er 15. august 2021. 

Skriv ut

Prisen blir delt ut til organisasjonar, lag eller enkeltpersonar som har gjort eit særleg godt arbeid for trafikktrygging.

Prisen blir overrekt på fylkestinget, og består av eit kunstverk og 15 000 kroner.

Meld inn forslag med ei kort skildring av kandidaten/kandidatane og ei grunngjeving for nominasjonen i skjemaet.

Forslag til trafikktryggingsprisen
Last opp eventuelle vedlegg her.

Kontakt