Miljøprisen

Kjenner du nokon som fortener Miljøprisen? Send inn ditt forslag innan 21.10.2022

Skriv ut

Møre og Romsdal fylkeskommune deler ut Miljøprisen for særleg verdfullt arbeid innafor områda biomangfald, berekraftig utvikling, klima, forureining og alternativ og fornybar energi.

Kven kan få Miljøprisen?

Prisen kan delast ut til personar, skoleklassar, organisasjonar, institusjonar, bedrifter, kommunar eller andre som har gjort ein særleg god innsats for miljøarbeidet i fylket.

Prisen

Prisen er eit kunstverk utforma av ein kunstnar frå Møre og Romsdal og 15 000 kroner. Miljøprisen blir delt ut under fylkestinget i desember.

Meld inn forslag

Meld inn ditt forslag til kandidat her innan 21.10.2022. Gi ei kort grunngjeving for kvifor du meiner kandidaten bør få prisen.

Miljøprisen 2022 - send inn forslag til kandidat

Desse har vunne tidlegare:

2021: Gomalandet SFO
2020: Vartdal Plast AS
2019: Ulrik Sandøy Sørensen
2018: Sødahlhuset AS
2017: Plastfritt Giske
2016: Smøla Klekkeri og Settefisk AS
2015: Stranda Prolog AS 
2014: Naturvernforbundet
2013: Standal knuseverk AS
2012: Alv Ottar Folkestad
2011: Norsøk
2010: Olav Bye
2009: Runde miljøsenter

Dokumenter

Kontakt