Fylkesprisen Årets bedrift

Skriv ut

Formålet:

Formålet med prisen er å motivere og inspirere næringslivet i fylket til innsats for samfunnet. Prisen vert delt ut på Fylkestinget. Prisen vart oppretta av Møre og Romsdal fylkeskommune i 1991. Prisen skal gå til ei bedrift i Møre og Romsdal som på ein eller fleire måtar har utmerka seg. Kandidatane kan komme frå alle bransjar innan industri, handverk og service.

Kriterium for "Fylkesprisen for Årets Bedrift"

Ved tildeling av prisen vil vi legge vekt på følgande:

  • Bedriftsøkonomisk vurdering
  • Rolle i regional næringsutvikling (teknologi- og kompetanseutvikling, innovasjon, nyetablering og sysselsetting, ringverknader i lokalsamfunn og region og internasjonalisering)
  • Miljøprofil (omfattar både generell miljøprofil, miljøvenlege produkt og miljøvenleg produksjon)
  • Organisasjon (leiing, rekrutterings- og personalstrategi, HMS-profil)

2021: Nansen Polar Expeditions, Smøla kommune

2020: Norsol AS, Tingvoll kommune

2019: Aas Mek. Verksted AS, Vestnes kommune

2018: Pipelife Norge, Surnadal kommune

2017: Volda Maskin AS, Volda kommune

2016: Tingvollost AS, Tingvoll kommune

2015: Slettvoll Møbler AS, Stranda kommune

2014: Ulmatec Pyro AS, Haram kommune

2013: Rindalslist AS, Rindal kommune

2012: Kleven Maritime AS, Ulstein kommune

2011: Arvid Gjerde AS, Rauma kommune

2010: Gjøco AS, Gjemnes kommune

2009: Saferoad AS, Ørsta kommune

2008: Odim AS, Hareid kommune

2007: Brunvoll AS, Molde kommune

2006: Haugen Bok AS, Volda kommune

2005: GC Rieber Oils AS, Kristiansund kommune

2004: Hydro Aluminium Sunndal AS, Sunndal kommune

2003: Hustad Marmor AS, Fræna kommune

2002: Berg Jacobsen Gruppen AS, Molde kommune

2001: I.P. Huse AS, Sandøy kommune

Det blir opna for å sende inn forslag på kandidatar i januar kvart år. Vinnaren blir kåra av kultur, næring og folkehelseutvalet.