Miljøprisen

Har du ein god kandidat til Miljøprisen? Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å invitere interesserte til å kome med forslag til prisvinnar.

Skriv ut

Vi deler ut Miljøprisen for særleg verdfullt arbeid innanfor områda biomangfald, berekraftig utvikling, klima, forureining og alternativ og fornybar energi.

Kven blir prisen delt ut til?

Prisen kan delast ut til enkeltpersonar, skoleklassar, organisasjonar, institusjonar, bedrifter, kommunar eller andre som har gjort ein særleg god innsats for miljøarbeidet i fylket.

Prisen

Prisen er eit kunstverk utforma av ein kunstnar frå Møre og Romsdal og 15 000 kroner. Miljøprisen vert delt ut under fylkestinget i desember.

Meld inn forslag

Meld inn forslag med ei kort skildring av kandidaten/kandidatane og ei grunngjeving for nominasjonen i skjemaet. Legg gjerne ved bilete av kandidaten.

 

Desse har vunne tidlegare

2018: Sødahlhuset AS

2017: Plastfritt Giske

2016: Smøla Klekkeri og Settefisk AS

2015: Stranda Prolog AS 

2014: Naturvernforbundet

2013: Standal knuseverk AS

2012: Alv Ottar Folkestad

2011: Norsøk

2010: Olav Bye

2009: Runde miljøsenter

Dokumenter

Kontakt