Stortingsrepresentantar Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn åtte representanter fra Møre og Romsdal.

Representantene er fordelt på følgende partier: Fremskrittspartiet (2), Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2), Høyre (1) og Sosialistisk venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

Snarvegar