Fylkesvalstyret

Fylkesvalstyret har ansvar for på legge til rette for val og for kontroll med valgjennomføringa i Møre og Romsdal.

Fylkesvalstyret har ansvar for fylkestingsval og stortingsval etter vallova, og godkjenner parti og grupper sine forslag til vallister.

Medlemmane av fylkesvalstyret er dei same som er medlemmar i fylkesutvalet.

Møteplan og saker til fylkesvalstyret finn du i politisk møteplan.

Snarvegar