Korleis stemme?

Desse kan stemme ved stortingsvalget

Norske statsborgere som

  • har fylt 18 år innan utgangen av valåret og som
  • er, eller har vore, folkeregister, ført som bosatt i Norge, og som
  • ikkje har mista stemmeretten etter Grunnlova § 53.

Korleis førehandsstemme

Det er kommunen som tar imot førehandsstemmer, og du kan stemme på førehand i den kommune du ønsker. Stemma blir sendt til din heimkommune. Du kan også stemme i utlandet.

Du kan ikkje stemme på nytt på valdagen dersom du har stemt på førehand. Du kan heller ikkje førehandsstemme fleire gonger.

Finn et valglokale for å forhåndsstemme

Korleis stemme på valdagen

På sjølve valdagen 13. september kan du kun stemme i din heimkommune. I enkelte kommunar er det valdag også søndag 12. september.  

 

Husk legitimasjon