Stortingsval 2021

Stortingsvalet blir heldt måndag 13. september 2021. I enkelte kommunar kan du også stemme søndag 12. september.

Ved Stortingsvalet 2021 skal det veljast 8 mandatar frå Møre og Romsdal til Stortinget. 

Ønsker du meir informasjon om valordninga kan du sjå på Valdirektoratet sine valsider: www.valg.no  

Snarvegar