Vestlandsrådet

Vestlandsrådet er eit interfylkeskommunalt samarbeidsråd drive av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal fylkeskommunar.

  • Vestlandsrådet består i alt av 18 personar, 6 frå kvart fylke.
  • Representantane er valde av og blant fylkestinget sine medlemar.
  • Leiinga av Vestlandsrådet skal gå på omgang med intervall på eit år.
  • Fylkesordføraren i det fylket som har leiarskapen er leiar for rådet.
  • Fylkeskommunedirektøren i det same fylket har ansvar for å leia sekretariatet, og har også innstillingsretten til rådet.  

Vestlandsrådet er oppretta med heimel i Kommunelova § 27.

Saker til møte:

Møtet utsatt til 19. – 20. januar 2022

Snarvegar