Utbyggingsutvalet for bygg- og vegsaker

LeiarNestleiar
Anders Riise, HKristin Marie Sørheim, Sp
Medlem
Frank Edvard Sve, FrP
Marit Nerås Krogsæter, Sp
Per Vidar Kjølmoen, Ap

Plannemnda er fylkeskommunen sitt politiske styringsorgan for programmering, planlegging og gjennomføring av større bygge- og vegprosjekt i samsvar med regelverket for saksgangen i fylkeskommunale bygge - og vegprosjekt