Ungdomspanelet

LeiarNestleiar
Erica Ruiz SolhjemNiels Adon Leenders
Medlemar  
Nikola BileskaJoakim Myklebost TangenEmily Stangvik
Reidar André HeilevangVilde Solbakken KvalvikJens Aklestad
Gyda Ulrikke Waagbø  
Vara  
Ola Fredriksen Orset (1. vara) Nicolai Kløvning (2. vara) Julia Pater-Walderhaug (3. vara)
Niklas Sæbjørn Hansen (4. vara)Skaiste Jonaityte (5. vara) 

Ungdomspanelet er ungdommens fylkesting sitt arbeidsutval. Dei har om lag 9 møte i året og skal representere ungdom i Møre og Romsdal på fylkesnivå og ha kontakt med lokale ungdomsråd.

Gjennom ungdomspanelet skal ungdom i Møre og Romsdal ha reell medverknad, påverke politiske saker i fylkeskommunen, auke ungdommar sitt samfunnsengasjement og bidra til opplæring og erfaring i demokratiske prosessar.

Ungdomspanelet skal vere eit høyrings- og rådgivande organ for Møre og Romsdal fylkeskommune. Ungdomspanelet kan sjølv ta opp saker dei ønsker fremme for administrasjonen eller politiske organ i fylkeskommunen.

Ungdomspanelet har ni medlemmar og fem varamedlemmar. Medlemmane skal veljast frå representantane på ungdommens fylkesting og det sittande ungdomspanelet. Medlemane i UP blir valt for to år og skal bestå av ungdom mellom 15 og 19 år som har tilknyting til fylket i den aktuelle valperioden.

Spørsmål: ungdomspanelet@mrfylke.no 

Har du spørsmål eller ønske om å komme i kontakt med ungdomspanelet? Ta kontakt på ungdomspanelet@mrfylke.no eller via facebook.com/ungimore

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt