Ungdomspanelet

LeiarNestleiar
Hedda HaugenJohn Moldver Salthammer
Medlemar  
Nikola BileskaJoakim Myklebost TangenEmily Stangvik
Reidar André HeilevangErica RuizJens Aklestad
Gyda Ulrikke Waagbø  
Vara  
Ester Annie Hermansen Brende (1. vara) Julia Pater-Walderhaug (2. vara)Niels Leenders (3. vara)
Vilde S. Kvalvik (4. vara)Elina Nystad Karvinen (5. vara) 

Ungdomspanelet er ungdommens fylkesting sitt arbeidsutval. Dei har om lag 9 møte i året og skal representere ungdom i Møre og Romsdal på fylkesnivå og ha kontakt med lokale ungdomsråd.

Gjennom ungdomspanelet skal ungdom i Møre og Romsdal ha reell medverknad, påverke politiske saker i fylkeskommunen, auke ungdommar sitt samfunnsengasjement og bidra til opplæring og erfaring i demokratiske prosessar.

Ungdomspanelet skal vere eit høyrings- og rådgivande organ for Møre og Romsdal fylkeskommune. Ungdomspanelet kan sjølv ta opp saker dei ønsker fremme for administrasjonen eller politiske organ i fylkeskommunen.

Ungdomspanelet har ni medlemmar og fem varamedlemmar. Medlemmane skal veljast frå representantane på ungdommens fylkesting og det sittande ungdomspanelet. Medlemane i UP blir valt for to år og skal bestå av ungdom mellom 15 og 19 år som har tilknyting til fylket i den aktuelle valperioden.

Spørsmål: ungdomspanelet@mrfylke.no 

Har du spørsmål eller ønske om å komme i kontakt med ungdomspanelet? Ta kontakt på ungdomspanelet@mrfylke.no eller via facebook.com/ungimore

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt