Reiserekning/godtgjersle

Du skal skrive reiserekning så snart som råd etter kvart møte, og seinast innan tre månader. Reiserekninga må vere ferdig behandla og godkjent (og korrigert for eventulle feil), siste arbeidsdag i månaden før, for å bli med på lønnsutbetalinga påfølgande månad.  

Registrering og logg inn: signin.visma.net.

eLæringskurs:

Introduksjon: http://mrfylke.no/mr_learning/course/811217

Skrive reiseregning, del 1:http://mrfylke.no/mr_learning/course/811218

Skrive reiseregning, del 2: http://mrfylke.no/mr_learning/course/811220

Skrive reiseregning, del 3: http://mrfylke.no/mr_learning/course/820232

 

Reglement og forskrift:

Reglement for godtgjersle - folkevalde finn du her

Forskrift om permisjonsordningar for folkevalde

Dokumenter