Bestilling av reiser

1. Bestilling av reiser

Bestilling av reiser (fly, hotell, leiebil og tog) skal skje via G Travel. Der får du oppretta eigen profil.

2. Bruk av kredittkort

Betaling av tjenestereise bestilt via G Travel skal skje med kredittkort. Det blir oppfordret til å benytte kredittkort som fylkeskommunen tilbyr sine ansatte (firmakort med personlig ansvar).

3. Retningslinjer for tenestereiser

Den enkelte folkevald oppfordres også til å gjøre seg kjent med fylkeskommunens retningslinjer for tjenestereiser.

4. Mobilapplikasjonar

Du kan laste ned mobilapplikasjon både for Android og iPhone. Der kan du kan bestille, endre og avbestille fly, hotell og leiebil.