Papirlause møte

Alle faste representantar får låne en iPad som dei brukar til å laste ned og lese møteinnkalling og møteprotokoll.

Sakspapira blir sendt ut ca. 7-8 dagar før møtet.

Sakspapira finn du i møteplanen for dei ulike utvala

Innkallingar og saksdokument til politiske møter blir lagt ut på Fluix. Appen må du laste ned frå App Store.

I Fluix kan du mellom annet markere tekst og skrive notat.

IT support71 28 03 33support@mrfylke.no
Kari Rundmo71 28 01 58 / 415 69 967kari.rundmo@mrfylke.no
Robert Løvik71 28 01 59robert.lovik@mrfylke.no