Meld forfall

Den som er vald som medlem av fylkeskommunalt folkevald organ, plikter å delta i organet sine møte, med mindre det føreligg gyldig forfall, jf. kommunelova § 8-1.

Du må oppgi grunn for forfallet. Varamedlem møter etter eiga innkalling.

Forfall melder du på e-post til politikk@mrfylke.no