Habilitet

Den som ønsker å stille spørsmål om habiliteten sin i ei sak, skal melde inn dette til politikk@mrfylke.no i god tid før møtet (jf. forvaltningslova § 6 og kommunelova § 11-10)

Ved eventuell inhabilitet må varamedlem bli innkalt ( jf. forvaltningslova § 8, 3. ledd).

Les meir i rettleiaren frå Kommunal- og regionaldepartementet:

Dokumenter