Forslag

Forslag skal vere skriftleg og sendes på e-post til politikk@mrfylke.no

Det er ønskeleg at framlegg sendast på førehand.