Søk prosjektstøtte

Skaparkraft lyser ut midlar til prosjekt gjennom fylkeskommunens system for tilskot og gjennom Regionalt forskningsfond Møre og Romsdal. 

Snarvegar

Kontakt