Statsetatsmøter

Regionale statlege aktørar møtast to gonger pr år for å bli kjende med kvarandre sine pågåande prosessar, utfordringar og vegval i statleg styring og samordning i Møre og Romsdal.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har ansvar for samlingane.

Foto av fleire mennesker som er samla rundt ein gamal kanon

 

Kontaktperson: 

Berit Brendskag Lie

e-post: bebli@statsforvaltaren.no