Innovasjonpartnarskap om nye bruløysingar

Vi nyttar innovasjonspartnarskap for saman med næringslivet å kunne utvikle dei beste ideane. Prosjektet har fokus på bruer som er over 40 meter og tyngre vedlikehald.

Vi inviterer breitt og oppmodar marknaden til å tenke nytt. Den som har idear om korleis ein kan løyse dette, kan bli ein del av partnarskapet og få mildar til utvikling av løysningar.

Det er sett av inntil 9 mill. kroner til utvikling av nye løysingar

21. august inviterte vi til marknadsdialog med potensielle leverandørar og fagmiljø, som kunne utvikle og levere løysingar til bruer over 40 meter som er rimelegare å bygge og vedlikehalde enn dagens konvensjonelle løysingar.

Les meir om arrangementet og sjå alle presentasjonane frå foredragshaldarane her.

Dokumenter

Kontakt