Nasjonalt samarbeid

Logoen til bærekraftsnettverket

Møre og Romsdal fylkeskommune er del av Berekraftsnettverket – eit nasjonalt nettverket for norske kommunar og fylkeskommunar som jobbar for å nå FNs berekraftsmål. KS – kommunesektorens organisasjon – har òg ein sentral plass i nettverket. Nettverket vart danna under Nordic Edge i 2019 og har Stavangererklæringa som verdigrunnlag. Målet med nettverket er å samarbeide og lære på tvers av kommunar og fylkeskommunar slik at arbeidet med berekraftsmåla i Noreg skyt fart.

Nettverket legger «rammeverk for berekraftig omstilling» til grunn for sitt arbeid.

Modellen under viser ei oversikt over  hovudelementa i rammeverket:
Figur som viser rammeverk for berektraftig omstilling

Ei generell innføring i rammeverket finn ein blant i denne videoen:  https://youtu.be/fTJtclMEU5g?t=158

Rammeverket er henta frå EU-prosjektet «Framework for Bold City Vision, Guidelines, and Incentive Schemes». Her finn ein rapporten til prosjektet.

Møre og Romsdal er representert både i sekretariatet og styringsgruppa i Berekraftsnettverket. Sekretariatet har møte kvar veke, mens styringsgruppa har møte kvar 2. til 3. månad. Styringsgruppemøtane er opne for alle å sjå. I tillegg arrangerer nettverket «berekraftsfredags» ein gong kvar månad. Dette er opne møter for alle som er interessert i å høyre kva nettverket jobbar med. Dato, tid og tema for møta finn ein på KS sine nettside.

Meir omfattande info om Berekraftsnettverket finn ein også på KS sine nettside.

Snarvegar

Kontakt