Økonomiplan med handlingsplan og budsjett

Her finn du økonomiplan med handlingsplan for 2019 - 2022 og med budsjett for 2019. Handlingsprogramma for innsatsområda kultur, kompetanse/verdiskaping og samferdsel er integrert i planen.

Dokumenter