Regionale planar

Vi utarbeider regionale planar for korleis vi skal møte dei største utfordringane og moglegheitene i fylket framover. Dette er planar som er bestemt i Regional planstrategi (RPS). Regionale planar kan gjelde for heile regionen, delar av regionen eller vere tematisk, ofte for eit meir avgrensa samfunnsområde. Alle planane har handlingsprogram, som blir revidert årleg. Vi utarbeider også ei rekke temaplanar, sektorplanar og strategidokument for ulike område.

 

 

 

Kontakt