Fylkesplan

Fylkesplanen er den overordna planen for samfunnsutvikling i Møre og Romsdal. Planen skal gi fylkeskommunen, kommunale og regionale styresmakter, næringsliv, institusjonar og organisasjonar i fylket eit prioriterings- og avgjerdsgrunnlag. Planen skal også bidra til godt samarbeid og samhandling i fylket. 

Fylkesplan 2021 – 2024 er bygd opp rundt FN sine berekraftmål. Planen har på denne bakgrunnen blitt den første tverrsektorielle fylkesplanen i Møre og Romsdal.

Fylkesplanen blir utdjupa gjennom ei rekke fylkesstrategiar som følgjer opp fylkesplanmåla.   

Fylkesplanen for sist periode (2017 - 2020)

Dokumenter

Kontakt