Oversikt over tilsette/avdeling

Eilen Amundsgård
Integrasjonsarkitekt
95 98 51 25
Integrasjoner
Andry Andrianjafintrimo
IT systemspesialist
71 28 01 39
Ken-Andreas Bakken
Lærling
71 28 03 34 / 482 60 712
Helpdesk, 1.linje support, drift og service IT
Olav Berge
Rådgjevar
71 28 01 46
Jakob Bolstad
Rådgiver
71 28 01 48 / 922 01 444
Drift og support av nettverkstjenester og IT-sikkerhet; switching, routing, trådløst nettverk, samordnet kommunikasjon.
Haakon Borge
Rådgivar
71 28 03 10 / 489 54 891
Kinga Bugaj
Konsulent
71 28 01 84
Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Geir Fjørtoft
Konstituert økonomisjef
71 28 04 78 / 481 18 028
Kari Gagnat
Rådgivar
71 28 01 98 / 995 31 235
Vanskelege personalsaker, sørver samarbeidsorgan for skolesektoren på fylkesnivå, organisasjonsutvikling, omstilling, nedbemanning, stillingsbank, generell rådgiving på personalområdet
Dagfinn Grønvik
IT-sjef
71 28 01 49 / 959 25 924
Ansvarlig for forvaltning og drift av IT-systemene i Møre og Romsdal fylkeskommune.
Siv Talstad Hansen
Rådgiver
71 28 01 88
Kjersti Harstad
IT Prosjektleder
71 28 01 51
Lede it prosjekt, anbud
Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 / 957 43 270
HMS kvalitetsstyring kvalitetssystem RiskManager forbedrings- og avvikssystem lønsstatistikk ez-publish hsamu hovudsamarbeidsutvalet
David Heim
Rådgivar
71 28 01 40
Aud Jorunn Holdhus
Konsulent
71 28 01 93
Andreas Høydalsvik
Rådgivar
71 28 01 53 / 971 48 361
Gro Danielsen Kosberg
Spesialrådgivar
71 28 01 92 / 905 82 043
Karina Kvammen
Grafisk designar
71 28 01 80 / 908 73 646
Annonsering trykte og digitale flater, grafisk profil, bestilling av eksterne grafiske tenester, profilartiklar og universell utforming av dokument.
Elin Johanson Lyngstad
kommunikasjonsrådgivar
71 28 01 79
I permisjon til oktober 2020
Gunnar Malme
Lønningssjef
71 28 01 91 / 908 37 144
Synne Korneliussen Malme
Assistent
Jonas Kolden Midtbø
Rådgivar
71 28 01 38 / 957 69 284
Driftsansvarlig for sak-arkivsystemet.
Torstein Mittet
Rådgivar
71 28 01 41
Windows, Citrix, AD, GPO, sikkerhet
Iver Kåre Mjelve
HR-rådgivar
71 28 01 52 / 976 92 994
Generell rådgiving/sakshandsaming på personal-,organisasjon og arbeidsgjevarområdet. Arbeid med utviklingsoppgåver, leiarstøtte, lov- og tariffspørsmål, stillingsbanken og ressursstyring.
Inger Johanne Moene
kommunikasjonssjef
71 28 01 82 / 472 84 003
Brit Inger Monsås
IT-Konsulent
71 28 01 42
Richard David Anthony Muller
kst. HR-sjef
71 28 01 73 / 952 04 546
Generell rådgjeving/saksbehandling på personal-, organisasjon og arbeidsgivarområdet. Arbeid med HMS, arbeidsmiljø, sjukefråvær, leiarutvikling, samt krevjande personalsaker og konflikthandtering.
Ståle Inge Muri
Rådgivar
71 28 01 37
Frida Nedrebø
Kommunikasjonsrådgivar
71 28 03 41 / 975 95 617
Rådgiving kommunikasjon, medieovervåking, mediekontakt, presse, webansvarleg, sosiale media, nettsaker, pressemeldingar, film, foto, streaming
Gudmund Oterhals
Leiar
71 28 02 18
Grete Rødal
Rekneskapssjef
71 28 04 28 / 976 89 190
Are Skotnes
Systemspesialist
71 28 01 47
Klientdrift, drift av MS SCCM
Kari Silset Smørdal
Konsulent
71 28 01 90
Venke Solem
Konsulent
71 28 01 87 / 975 28 583
Monica Solheimdal
Konsulent
71 28 01 86
Lønnsmedarbeider
Nils Gunnar Solli
organisasjonssjef
71 28 01 60 / 913 28 067
Bjørn Standal
Rådgivar
71 28 01 41
Rune Stene
Systemadministrator
71 28 01 08
Systemansvarlig for samordnet kommunikasjon. Drift av videokonferanse- og , tale-løsninger, virtuelle møterom. Cisco UCCX kontaktsenter, Cisco Jabber og Trio sentralbord. Serverdrift.
Ingvild Dverseth Sæter
kommunikasjonsrådgivar
71 28 01 78 / 977 66 896
Rådgiving kommunikasjon og informasjon, nettsaker, presse, foto, film, streaming, årsrapport, kurs og klarspråk.
Gjøran Sæther
Systemadministrator
71 28 01 36
Identitetsforvaltning, publiseringsløsninger, samhandlingsløsninger og serverdrift.
Jørgen Søvik
Rådgivar
71 28 01 54 / 971 06 999
Heidi Cathrine Thomassen
Leiar
71 28 01 45
Mary Vatneødegård
Konsulent
71 28 01 89 / 472 54 615
Kristin Vestly
kommunikasjonsrådgivar
71 28 03 46 / 918 89 530
Pressemeldingar, nettsaker, mediekontakt, foto, kurs, klarspråk og kommunikasjonsråd
Anne Wold
UNG-koordinator
934 23 859
Kristin Ålmo
Seksjonsleiar tenesteutvikling og digitalisering
71 28 04 44 / 992 59 198
Gevinstarbeid, digitalisering, prosjektarbeid, prosessleiing, tenesteutvikling, RPA.
Halvard Bolli Øverlien
Lærling
71 28 04 41