Økonomi

Møre og Romsdal fylkeskommune har ei omsetning på 5,5 mrd. kroner og eit investeringsbudsjett på om lag 1,8 mrd. Det er fordelt på utdanning, samferdsel, kultur, næring, tannhelse, bygningar og organisasjon. 

Størstedelen av inntektene kjem frå skatt, statlege overføringar og brukarbetaling.

Skal du sende oss faktura? Bruk EHF

Fakturainformasjon finn du her.

Snarvegar

Dokumenter