Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
17.06.20 Driftsteknikar Gjermundnes vgs Fast Bygg- og eigedomsavdelinga
18.06.20 Fagskolen i Ålesund - Ledige undervisningsstillinger Fast Fagskolen i Ålesund
17.06.20 Elevassistent ved bygg- og anleggsteknikk Vikar Kristiansund videregående skole
17.06.20 Rådgivar, juridisk seksjon Fast Stab for juridiske og administrative tenester
16.06.20 Lærer med spesialpedagogisk kompetanse, vikarstilling Underv.vikar Kristiansund videregående skole
16.06.20 Lærer i programfag salg, service og reise Underv. fast Kristiansund videregående skole
14.06.20 Avdelingsleiar BA, EL og TIP Fast Surnadal vidaregåande skole
09.06.20 Sykkylven - lærling IKT-servicefaget (2. ggs utlysing) Lærling Sykkylven vidaregåande skule
05.06.20 Sykkylven-1-års vikariat i mekaniske fag Vikar Sykkylven vidaregåande skule
05.06.20 Sykkylven - Lærarstilling helsefag 30% Vikar Sykkylven vidaregåande skule
07.06.20 Driftsteknikar Kristiansund vgs Fast Bygg- og eigedomsavdelinga
10.06.20 Prosjektkoordinator for Berekraftfylket Møre og Romsdal Fast Fylkeskommunedirektørens stab
08.06.20 Haram vidaregåande skule - undervisningsstillingar, vikariat Underv.vikar Haram vidaregåande skule
07.06.20 Faglærer i engelsk ved Rauma videregående skole - vikariat Vikar Rauma videregående skole
08.06.20 Lærer i programområde naturbruk Underv. fast Kristiansund videregående skole