Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
28.04.21 Lærer i informasjonsteknologi Underv. fast Kristiansund videregående skole
27.04.21 Rådgivar i seksjon for arkiv, bibliotek og museum Fast Seksjon for arkiv, bibliotek og museum i Ålesund
18.04.21 Fagerlia-Ålesund vgs, avd. Ålesund - lærar naturbruk Fast Ålesund videregående skole
28.04.21 Rådgivar, juridisk seksjon Fast Stab for juridiske og administrative tenester
28.04.21 Rådgivar ved Innkjøpsseksjonen Fast Stab for juridiske og administrative tenester
25.04.21 Prosessrådgivar på Prosjektarenaen Fast Stab for organisasjon og tenesteutvikling
18.04.21 Lærar i landbruksfag - 2. gangs utlysning Underv. fast Gjermundnes vidaregåande skule
18.04.21 Lærar anleggsgartnarfag - 2.gangs utlysning Underv. fast Gjermundnes vidaregåande skule
18.04.21 Lærar i plante- og gartnerfag - 2. gangs utlysning Underv. fast Gjermundnes vidaregåande skule
18.05.21 Lærling i kontor- og administrasjonsfaget Lærling Kristiansund videregående skole
26.04.21 Fagskolen Møre og Romsdal - Undervisningsstilling maskinoffiser Fast Fagskolen i Ålesund
26.04.21 Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i automasjon Fast Fagskolen i Ålesund
28.04.21 Tannhelsesekretær DTK Fiskå, Søre Sunnmøre kompetanseregion Fast Søre Sunnmøre kompetansegion
31.05.21 Tilkallingsvikarer miljøarbeider internat - Gjermundnes vgs Timelønn kommunal Gjermundnes vidaregåande skule
31.05.21 Tilkallingsvikar undervisning Gjermundnes vgs Timelønn underv. Gjermundnes vidaregåande skule